Projektledare/PLM Solution

Med många kunder över hela världen är Minerva-koncernen en av de mest flexibla och snabbväxande globala försäljarna av Produkt Lifecycle Management (PLM)-programvarulösningar.
Kärnkompetensen när det gäller att förse tillverkningsföretag med verktyg för hantering av produktutveckling under hela deras värdekedja, stödjer dem i sin strävan efter processeffektivitet och samarbetsflöde.
Som ett resultat av en omsorgsfullt planerad tillväxt, söker Minerva-koncernen efter personer som är intresserade av att arbeta tillsammans med några av de mest talangfulla teknikerna för att skapa framtiden för implementering av Product Lifecycle Management (PLM) hos tillverkningsföretag över hela världen!