Project Engineer – Mechanical

Virksomheden

Grundfos A/S er en global leder indenfor pumpeteknologi og trendsætter indenfor vandteknologi.

Grundfos bidrager til global bæredygtighed ved banebrydende teknologier, som forbedrer livskvaliteten for mennesker og omsorg for planeten.

Grundfos BioBooster A/S er i dag førende indenfor spildevandsrensning og vandgenbrug i fødevare-/drikkevare industrien og til behandling af kommunalt- og hospital spildevand.

Grundfos BioBooster A/S har gennem de seneste år forfinet og videreudviklet komplette banebrydende løsninger til vandrensning og vandgenbrug. Gennem en dedikeret indsats har Grundfos BioBooster A/S, etableret markante referencer i Danmark, Norden og andre europæiske lande og er i gang med at realisere en målrettet og ambitiøs vækststrategi.

Se videre: http://www.grundfos.com/market-areas/water/emerging-watertechnologies/grundfos-biobooster.html

Stillingen

Stillingen som Project Engineer, Mechanical er en central position i en meget dynamisk og professionel projektafdeling. Afdelingen arbejder meget tæt med salg/bidmanagement og de leveranceansvarlige og indeholder derfor også ekstern supervision og sitemanagement.

Grundfos BioBooster A/S har gennem de seneste år udviklet og udbygget deres markedsposition og forudser en yderligere styrket markedsrolle i Norden og Europa i årene der kommer.

Stillingen refererer til Senior Manager, Project Department, Jens Christian Jensen.

Ansvar

 • Teknisk ansvarlig i salgsfasen for modning af projektet i samarbejde med salgsafdeling, kolleger og underleverandører.
 • Projektansvarlig for overordnet mekanisk anlægsdesign i ”Turnkey Water treatment” projekter, herunder leverance af projektet gennem udarbejdelse af teknisk dokumentation, kvalitetssikring og site management.

Opgaver

 • Projektforberedelse i tæt samarbejde med andre engineering ressourcer i salg/bidmanagement.
 • Design, P&ID, 3D-konstruktion og Assembly i forhold til kundespecifikke rammer.
 • Udarbejdelse af teknisk dokumentation til salgstilbud og kontrakter.
 • Funktionsbeskrivelser og produktspecifikationer, herunder snitflader til andre fagområder, Salg/Project Execution, leverandører og samarbejdspartnere.
 • Kvalitetssikring, teknisk dokumentation, teknisk salgsstøtte og overlevering til Project Execution.
 • Optimere anvendelse af konstruktionsværktøjer herunder 3D CAD.

Kandidaten

Den nye Project Engineer er en erfaren M-ingeniør som igennem sin karriere har arbejdet med Teknisk salg, maskinkonstruktion og meget gerne dimensionering af procesanlæg.

Et solidt kendskab til designkrav-/metoder, konstruktions- og kvalitets standarder, maskindirektiv og snitflader til andre engineering fagområder er en naturlig ballast.

Ovennævnte sikrer en kvalitetsbaseret dialog med alle involverede, og dermed varetagelse af Grundfos høje kvalitetsnormer og forretningsetik.

Du er motiveret af at spille en meget aktiv rolle som Project Engineer, i en international New Business virksomhed, som Grundfos BioBooster A/S stadig er.

En international forståelse og idealistisk tilgang til vandanvendelse er også gode motivationsfaktorer i dialogen med interessenter og beslutningstagere.

Faglighed/uddannelse

Den ideelle kandidat har:

 • Dokumenterede erfaringer/resultater med teknisk design og konstruktion, herunder snitflader med andre fagansvarlige, kunder, interessenter og samarbejdspartnere.
 • Meget gerne erfaring med procesanlæg, og/eller vandbehandling, turnkey projekter.
 • Dokumenteret erfaring med udarbejdelse af P&ID.
 • En solid teknisk baggrund og -interesse, koblet med et stærkt teknisk fagligt fundament.
 • En relevant ingeniøruddannelse (M) eller maskinmester, og gerne kendskab til Prince2, IPMA eller lignende.
 • Gerne flerårig erfaring i arbejde med 2D/3D CAD og teknisk dokumentation.

Personlige- og organisatoriske kompetencer

 • Du er har en godt overblik, vægter planlægning, kommunikation og organisering af din hverdag og dine projekter.
 • Du er teknisk velfunderet og velkommunikerende, såvel skriftligt som mundtligt.
 • Du er grundig og løsningorienteret, og løser opgaverne i en tæt dialog med dine kolleger og kender styrken af et godt samarbejde på tværs af fagområder.
 • Du har lyst til at medvirke til en videre faglig karriereudvikling i en entreprenant virksomhed som er en del af Grundfos koncernen.
 • Meget gerne lyst til på et tidspunkt at agere supervisor, onsite, ved indkøring og idrifttagelse af projekter.

Øvrige ansættelsesvilkår/forventninger

Gode kommunikationsegenskaber på forhandlingsniveau i dansk og engelsk.

Indstillet på ca. 10-20 rejsedage om året, primært Skandinavien og Europa.

Ansættelse snarest muligt, domicil i Langå.

Ansøgning sendes til

Insightments kontaktperson:

Direktør Bo Fensbæk
Mobil: +45 20635071
Mail: bf@insightments.dk