Partner/CEO

FRANCHISETAGER
Chicago Roasthouse har eksisteret i over 20 år i Danmark. Chicago Roasthouse er etableret med solide forretninger i Århus, Aalborg, Randers og Herlev og står overfor en yderligere konsolidering i Danmark ogen international ekspansion.

Chicago Roasthouse´s stifter ønsker nu at udvide direktion og ledelse, for at sikre en målrettet og lønsom udvikling i de lande som er omfattet af vækststrategien. Nøgleordene for dette er internationalisering, optimering af franchisekonceptet, ledelse og målopfølgelse af franchisetagere og masterfranchisetagere, en organisatorisk videreudvikling, også baseret på klare ansvarsfordelinger i direktion og ejerkreds og en fortsat kvalitativ ”state of the art” koncept- og produktudvikling

For yderligere information om Chicago Roasthouse: https://www.chicago.dk.

Læs stillingsopslag: Partner/CEO