Ring til os: (45) 2063 5071 - Mail: bf@insightments.dk

Tjenester

Headhunting, Mentoring & Assessment

Insight og Assessments

Insight er et uttrykk for den langvarige relasjonen som sikrer maksimal innsikt i virksomhetens strategi, ledelse og organisasjon. Assessments er den metodiske tilgangen til å avdekke og dokumentere evnen til å vurdere, planlegge og implementere tiltak som sikrer virksomhetens resultatskapning.

Både Insight og Assessments er viktige komponenter i alle nedenstående tjenester.

Samarbeidsform

Din virksomhet kan ha varierende behov innenfor ovennevnte tjenester. Ofte flere av den ene typen det ene året, og andre det neste.

Insightments verdsetter den lange relasjonen og tilbyr derfor et kontraktforløp med en unik balanse mellom pris og kvalitet på min. 6 måneder.

Vurder din virksomhets behov det neste året og la oss ta en dialog om innhold, nivå, dine forventninger og en samlet pris.

Vær forberedt på at du vil se en mer attraktiv cost/benefit enn hos de mer tradisjonelle rekrutteringsvirksomhetene.

Tjenester

Back to Top