Ring til os: (45) 2063 5071 - Mail: bf@insightments.dk

Referanser

Uttalelser fra kunder og kandidater

Hvad mener vår klienter:

8 of 8 Overall assessment of the process

Your overall assessment of the recruitment process?

Very satisfied / Meget tilfreds 7 / 20

35%

Better than expected / Bedre end forventet 6 / 20

30%

Satisfied / Tilfreds 7 / 20

35%

Not entirely satisfied / Nogenlunde tilfreds 0 / 20

0%

Dissatisfied / Ikke tilfreds 0 / 20

0%

Hvad mener vår kandidater:

8 of 8 Overall assessment of the process

Your overall assessment of the recruitment process?

Very satisfied / Meget tilfreds 34 / 69

49.28%

Better than expected / Bedre end forventet 24 / 69

34.78%

Satisfied / Tilfreds 10 / 69

14.49%

Not entirely satisfied / Nogenlunde tilfreds 1 / 69

1.45%

Dissatisfied / Ikke tilfreds 0 / 69

0%

Vision

Insightments skal, basert på langvarige relasjoner, være en strategisk rekrutteringspartner og mentor for virksomheter og enkeltpersoner.

Markedstrender

Den tradisjonelle rekrutteringsbransjen er under press og avløses av dynamiske sosiale nettverk og ervervsfora som letter virksomhetens adgang til potensielle kandidater, men det skjer oftest uten sikkerhet for kvalitet og kompetanseavdekking.

Kvalitetssikring / kompetanseavdekking

Behovet for kvalitetssikring, dokumentasjon, verifisering og kompetansevurdering er sterkt voksende. Omkostningene ved feilansettelser er fortsatt markante, og tendensen til «en hurtig rekruttering» forsterker den negative påvirkningen av virksomhetens bunnlinje. Feilrekruttering påvirker også den ansattes karriereforløp.

Back to Top