Ring til os: (45) 2063 5071 - Mail: bf@insightments.dk

Få tilgang til en erfaren rekrutterer og sparringspartner.

Bedre forventningsavstemming, dypere innsikt, hyppig tilstedeværelse

og langvarige relasjoner gir høyere kvalitet til en konkurransedyktig pris.

Assessment inside

Insightments bygger på den erfaring at dyp innsikt og forståelse for virksomhetens forretningskriterier gir grunnlaget for optimal rekruttering og mentoring, dels med virksomhetens ledere og medarbeidere, og dels med assessment av relevante kandidater. Vår målsetning er å realisere langvarige, markante resultater til felles fordel.

Nordisk fokus

De nordiske landene har et innbyrdes stort vekstpotensial. Et dypt kjennskap og nettverk i disse landene muliggjør en hurtig og effektiv organisasjonsutvikling for virksomheter som ønsker å etablere seg eller bygge ut tilstedeværelsen i Norden.

Danmark, Norge, Sverige og Tyskland – vi har et profesjonelt nettverk til din rådighet.

Professionel erfaring

Mange års erfaring med Headhunting og Executive Search samt deltagelse i search- og organisatoriske prosesser på alle nivåer er samlet i Insightments. Vi leverer:

  • Dypere innsikt og høyere kvalitet.
  • Strategisk og taktisk sparring.
  • En markant bedre “cost benefit”.
  • Regelmessig tilstedeværelse og dialog.
Back to Top