Det rigtige match giver vækst


Headhunterne Thomas Aagaard og Morten Elbro har netop åbnet kontor i Kattegat Silo i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: I Danmark findes der mange virksomheder, som har gjort til deres speciale at matche potentielle medarbejdere med virksomheder, der efterspørger specifikke kvalifikationer.

Vi kender firmaerne som rekrutteringsselskaber eller slet og ret headhuntere. Headhunting er et engelsk begreb, der betegner det at udvælge særligt kvalificerede personer til stillinger. Som navnet antyder er headhunteren på jagt efter præcis de medarbejdere, som har de helt rette både faglige og personlige profiler til givne stillinger. Oprindeligt var headhunting forbeholdt ansættelsen af personer til toposter i erhvervslivet, men flere og flere virksomheder har erkendt, hvor vigtig en rolle medarbejdere spiller for at nå de, mål, man har sat sig. Og derfor har headhunting i dag en langt bredere tilgang. Og for et område som Frederikshavn – der alle vore dyder ufortalt ligger en smule nordligere end de nærmeste uddannelsesbyer, kan det være afgørende med headhuntere, der kender virksomhederne og deres behov for grundigt.

Det kræver som i så mange andre forhold et ekstrem lokalt kendskab og indsigt i vækstpotentialer – og her spiller lokalisering en afgørende rolle. For selvfølgelig får man lettere denne indsigt, når man er en del af lokalsamfundet. Det er også bevæggrunden for at headhunterne Morten Elbro og Thomas Aagaard netop har etableret sig i Frederikshavn med deres virksomhed Insightments.

Insightments løser opgaver inden for headhunting og rekruttering, og den naturlige sparring med ledere, der ligger i at sætte det rigtige hold og udfylde det markedsmæssige potentiale bedst muligt. – Vi er dansk af oprindelse, men har partnerkolleger i Norge, Sverige og Tyskland og England, og derfor i stand til at hjælpe vore kunder på de nære eksportmarkeder på tværs af landegrænser, siger Morten Elbro. Partner-kollegerne er åndsfæller, som Morten Elbro og Thomas Aagaard kender gennem de mange år i branchen – kolleger der deler de samme værdier og den samme etik. De har valgt at placere virksomheden i Siloen i Frederikshavn.

– Vi har arbejdet som headhuntere i rigtig mange år, men besluttede os i foråret for at skabe en ny virksomhed sammen, siger Thomas Aagaard.
– Og vi valgte at placere os i Frederikshavn, fordi vi ser et stort potentiale i erhvervslivet her og i de omkringliggende byer.
– Der er mange spændende virksomheder i vækst, som kan have vanskeligheder med at rekruttere de helt rigtige topchefer, salgschefer, økonomichefer, projektledere eller specialister både i private og offentlige virksomheder. Og det er her vi kommer ind i billedet, siger Thomas Aagaard.

Inden de traf deres endelige beslutning besøgte de 20 virksomheder i området for at høre om de kunne have behov for en lokal medspiller både i forhold til rekruttering og i forhold til sparring.
– Og vi er her i dag, fordi de meldinger vi fik fra virksomhederne var positive, siger Thomas Aagaard.

Men det er ikke alene opgaven at sparre med virksomhederne og parre medarbejdere med virksomhederne, der i forvejen er baseret i arbejdsmarkedet.
Det er i ligeså høj grad et spørgsmål om at pushe Frederikshavn-områdets muligheder til studerende og få dem knyttet til lokale virksomheder under deres uddannelse.

– Derfor er vi tætte bånd både til AU’s kandidat og bacheloruddannelser inden for det økonomiske felt, som mentorer – for der er ingen tvivl om, at bånd, der skabes mellem en studerende og en virksomhed kan blive så tætte, at det er langt enklere at understøtte en senere rekruttering, siger Morten Elbro.